Městský dispečink dohlédne na dopravu v Českých Budějovicích

Kde to nejede a kudy se naopak vydat? Odpovědi, které pomůžou plynulosti dopravy v Českých Budějovicích a informovanosti veřejnosti, již brzy přinese Dopravně informační a řídicí centrum (DIŘC) zřizované městem.

Nový městský dispečink provozovaný Dopravním podnikem města České Budějovice bude zpracovávat komplexní informace o dopravě přijímané z telematických systémů, dopravních kamer a dalších informačních zdrojů. Informace o dopravě včetně upozornění a doporučení budou navíc ihned zveřejňované, aby účastníci provozu mohli lépe reagovat na aktuální situaci na budějovických silnicích.

Dopravní dispečeři budou mít přístup k datům z tzv. strategických detektorů (senzorů zaznamenávajících intenzitu provozu) nebo třeba meteostanic. Aktuální situaci budou monitorovat pomocí desítek nových dopravních kamer a k dispozici budou mít moderní řídicí software, díky kterému budou moci reagovat na různé incidenty pomocí připravených scénářů pro zmírnění dopadů na plynulost dopravy. DIŘC bude propojeno i s naváděcím systémem, který bude řidičům poskytovat údaje o momentální obsazenosti jednotlivých parkovišť.

Důležité proto bude i informování veřejnosti, které budou mít v DIŘC na starost operátoři dopravních informací. Ti budou upozornění a doporučení pro řidiče a cestující v reálném čase publikovat, a to kromě webu a široce používaných sociálních sítí také na elektronických informačních panelech ve městě, např. na zastávkových označnících nebo na chystaných zařízeních pro provozní informace. Obsluhovat budou také call centrum pro příjem hlášení a podávání informací o dopravní situaci.

Dopravně informační a řídicí centrum je aktuálně dokončováno v areálu dopravního podniku v Horní ulici jako součást širšího dispečersko-operátorského pracoviště. Pracovníci DIŘC tak samozřejmě budou na řízení provozu kooperovat s dispečery MHD a elektrodispečery městského dopravce. Efektivnější řešení dopravních situací proto nabídne nejen lidem v individuální přepravě, ale i té hromadné. Ostrý provoz by měl být zahájen v březnu 2023.

TZ DPmČB