Odporové té trojky dojezdily v Plzni před 10 lety

Dne 4. 11. 2012 se Plzeň stala historicky prvním městem, provozujícím tramvajovou dopravu v České Republice, kde byl díky postupné modernizaci všech vozidel definitivně ukončen provoz klasických tramvají typu T3 s odporovou výzbrojí.

Kromě nástupu moderní elektronické výzbroje a pohonů, montovaných při modernizacích do těchto tramvají za účelem zvýšení komfortu jízdy a v neposlední řadě značné úspory el. energie (až 30%), se již od tohoto dne běžní cestující nesetkají v plzeňské MHD například s klasickými laminátovými sedačkami ve tvaru „vajíčka“, původním pantografovým sběračem proudu na střeše vozu a dalšími podobnými detaily.

Od roku 1964 do roku 1987 bylo do Plzně postupně dodáno 127 vozů řady T3 v různých modifikacích a byla jim přidělena čísla 160-287. Některé z nich prošly důkladnou modernizací, při které byla kompletně opravena skříň vozu a hlavně dosazena zcela nová, moderní elektrická výzbroj na bázi polovodičů, ostatní postupně prochází ještě rozsáhlejší modernizací, při které je zcela nahrazena vozová skříň za novou, která již například mimo jiného poskytuje ve střední části i bezbariérový přístup pro občany se sníženou pohyblivostí a maminky s kočárky.

Tramvaj 187 byla vyrobena v roce 1974 a do dnešního dne po Plzni najezdila s cestujícími cca 1 744 838 km. Jelikož tramvaje řady T3 z produkce Tatry Smíchov (později ČKD) byly vůbec nejpočetněji vyráběná vozidla el. dráhy na světě a i v Plzni mají svoji velkou tradici, PMDP, a.s. pro budoucí generace zachovaly ve sbírce historických vozidel vůz č. 192, který je uveden do původního stavu z výroby roku 1975 a reprezentuje tak tuto nejúspěšnější řadu tramvají vůbec.

Při této příležitosti bude v sobotu 5. 11. 2022 od 13 do 17 hodin na zvláštním jízdním řádu po všech plzeňských linkách vypraven poslední vůz tohoto typu č.187.

TZ PMDP