Stanice metra Českomoravská dostane novou podobu

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v návaznosti na připravovanou rekonstrukci stanice metra Českomoravská vyhlašuje otevřenou soutěž na graficko-výtvarné řešení jejího interiéru. Zájemci se mohou do soutěže přihlásit pouze elektronicky na webu organizátora, kterým je Czechdesign. Uzávěrka přihlášek je 1. prosince 2022 ve 12:00. Vítěz by měl být znám do konce března 2023, rozhodne o něm 5členná porota doplněna o přizvané odborníky. Na navržené graficko-výtvarné řešení naváže DPP vyhlášením veřejné zakázky na zhotovitele rekonstrukce stanice.

Předmětem soutěže je návrh designu a barevnosti obkladů tunelových konstrukcí na samotném nástupišti, v eskalátorovém tunelu a ve vestibulu stanice metra Českomoravská v rámci materiálových mantinelů definovaných projektantem. „Původní řešení demontovatelného keramického obložení stěn a pilířů na nástupišti se časem projevilo jako nevhodné. Keramika v kontaktu s vodou z průsaků mění své vlastnosti a přestává fungovat nosný systém, který již bohužel neumožňuje deinstalaci obkladu bez jeho poškození a jeho opětovné použití. V rámci rekonstrukce stanice proto budeme muset použít nový obklad, což nám umožňuje vyhlásit soutěž na jeho graficko-výtvarné provedení. Našim cílem je najít nejvhodnější výtvarné řešení interiéru stanice metra, které plnohodnotně naváže na designovou tradici pražského metra,“ říká Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro a dodává: „Na základě vítězného návrhu projektant ve spolupráci s autorským týmem v příštím roce dopracuje projekt rekonstrukce stanice, my připravíme zadávací dokumentaci a ve druhé polovině příštího roku bychom chtěli vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele samotné stavby.“

Do soutěže se může přihlásit neomezený počet uchazečů na adrese: www.czechdesign.cz/, kde jsou k dispozici také pravidla a kompletní dokumentace. K žádosti o účast v soutěži musí zájemci přiložit také portfolio svých dosavadních prací. Z nich porota na začátku letošního prosince vybere 6 až 10 uchazečů, které vyzve do užší soutěže a k předložení návrhů graficky-výtvarného řešení interiéru stanice. Termín jejich odevzdání je 23. února 2023 do 12:00.

„Základním podnětem pro interiérovou kompozici stanice bylo historické libreto trasy I.B a II.B, které mimo jiné využívá nástroje autorského skla a ambientního osvětlení. Provozní zkušenost DPP poté formulovala praktický obklad na nástupištích, který navazuje na sérii stanic IV.B. Vzhledem k rozmanitosti členitého interiéru stanice Českomoravská je zadání soutěže otevřené různým přístupům, jejichž volba je čistě na autorech návrhu. Výsledkem by mělo být řešení, které povýší architektonickou i uměleckou hodnotu místa a celkový zážitek z návštěvy stanice,“ doplňuje specifikaci soutěže Anna Švarc, architektka metra a projektová manažerka DPP.

Vítězi soutěže bude náležet odměna 150 tisíc korun. Autorský tým, který se umístí na druhém místě obdrží odměnu 120 tisíc korun. Za třetí místo je pak odměna ve výši 80 tisíc korun. O vítězi bude rozhodovat 5členná porota. V její nezávislé části s právem hlasovat zasednou Tomáš Vaněk, výtvarník a pedagog z Akademie výtvarných umění v Praze, Zuzana Lednická, grafická designérka Studia Najbrt, architektka Lenka Míková, v závislé části poroty pak Anna Švarc, architektka metra a projektová manažerka DPP a Jan Totušek, architekt a projektový manažer DPP odpovídající za rekonstrukci stanice metra Českomoravská. V porotě, s hlasem poradním, zasednou také Vladimír Brož – výtvarník, grafik, ilustrátor, publicista a rapper známý pod svým uměleckým jménem Vladimir 518, dále Ondřej Krulikovský, vedoucí jednotky Stavby a tratě DPP – Metro, Přemysl Kotoul, zástupce společnosti Metroprojekt, generálního projektanta rekonstrukce stanice a David Wittassek, architekt plánované nové developerské výstavby v okolí stanice Českomoravská z ateliéru Quarta architektura.

„Velmi si vážím aktivního přístupu a snahy vedení DPP dělat věci zodpovědně a hledat správné řešení cestou soutěže. Zvolený formát neanonymní soutěže umožní otevřenou diskuzi nad jednotlivými soutěžními návrhy mezi zadavatelem, tj. DPP, porotou i účastníky a věřím, že díky tomu také povede

k nejlepšímu možnému výsledku,“ uzavírá Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign, která soutěž pro DPP organizuje.

¨TZ DPP