DPP na žádost Prahy 6 rozšíří informování na webu o stavbě tramvajové trati na Dědinu

Radní Prahy 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš dopisem vyzval Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), aby zlepšil informovanost veřejnosti o výstavbě tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu. Na základě toho vedení dopravního podniku slíbilo více informací o projektu na svém webu.

Na nedostatečnou informovanost ohledně tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská upozorňovala Praha 6 již v prosinci loňského roku. Radní Prahy 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš žádal vedení dopravního podniku, aby zřídilo speciální web, na němž by veřejnost našla komplexní informace o stavbě a zejména o dopravních omezeních.

„Současnou podstránku na webu dopravního podniku s omezeným množstvím informací považuji za silně nedostatečnou. Například chystaná trasa metra D má mnohem strukturovanější web, kde se lze dočíst řadu konkrétních věcí, to u podstránky k Dědině postrádám. Chybí zejména informace o tom, jak probíhají jednotlivé fáze stavby, jaký má tento projekt dopad na trasování městské hromadné dopravy nebo kudy lze projet automobilem,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní Prahy 6 pro dopravu, a pokračuje: „Tato podstránka navíc nemá v hlavním menu na webu dopravního podniku vlastní položku. Je tedy poměrně ukrytá a složitěji dohledatelná, což jen podtrhuje, že informovanost veřejnosti o této dopravní stavbě není u dopravního podniku prioritou.“ 

Na podnět radního Hrubeše reagoval dopisem generální ředitel DPP Petr Witowski, který slíbil vylepšení podstránky o další položky – přímo zmínil harmonogram stavby. Obdobná microsite podle něj vznikne i ke stavbě trolejbusové tratě z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla Praha a k dalším probíhajícím stavbám. „Tyto microsite budou tvořit novou položku v hlavním menu našeho webu s pracovním názvem Nové stavby, kde si veřejnost v nabídce vybere konkrétní projekt, který ji zajímá. Spuštění vylepšené microsite ke stavbě tramvajové trati Dědinská, trolejbusové trati na Letiště Václava Havla Praha i rozcestníku Nové stavby předpokládáme na konci ledna 2023,“ píše Petr Witowski. 

Praha 6 také iniciovala vznik pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu, která bude koordinovat hladký průběh stavby. Členy jsou koaliční i opoziční zástupci Prahy 6, dopravního podniku i Ropidu.

TZ Praha 6