ROPID trvale omezí od března další autobusové linky

Od 2. března 2020 se provoz městských autobusových linek v Praze vrací do obvyklého rozsahu. Současně dojde k několika trvalým změnám autobusových linek a úpravám intervalů vyplývajícím z přepravních průzkumů. Vznikají dvě nové linky – 122 z Újezda u Průhonic na Opatov a 249 ze Zličína do nové bytové zástavby Nový Zličín.

Změny jednotlivých linek

102    Linka je i nadále zkrácena o úsek Sídliště Bohnice – Staré Bohnice (cca od léta 2020 je v souvislosti se změnou trasy linky 236 plánováno její prodloužení do Zámků).

122    Nová linka v trase K Sukovu – Kateřinky – Opatov (v provozu pouze v ranní špičce pracovních dnů v intervalu 30 minut).

151    Prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 20 na 30 minut.

157    Nový 1 pár spojů na konci ranní špičky pracovních dnů.

172    Změna průjezdu Malou Chuchlí ve směru Na Hvězdárně beze změny zastávek.

175    Prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 20 na 30 minut.

176    Prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 10 na 12 minut.

182    Převedení části spojů na konci ranní a odpolední špičky pracovních dnů ve směru z Vinoře na linku 185.

183    Prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 20 na 30 minut.

185    Spoje ukončené v zastávce Vinořský hřbitov prodlouženy do zastávky Vinoř, linka posílena o spoje na konci ranní a odpoledne špičky pracovních dnů ve směru z Vinoře převedené z linky 182.

186    Zkrácení intervalů v pracovní dny: z 20 na 15 minut ve špičkách, ze 30 na 20 minut dopoledne.

193    Prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne z 10 na 12 minut.

213    2 spoje v pracovní dny ráno z Křeslic jedou nově již z Nového náměstí.

216    Opětovné zkrácení intervalů v pracovní dny, zrušení provozu o víkendech.

223    Všechny spoje v ranní špičce pracovních dnů nově vyjíždějí již ze zastávky Breitcetlova.

236    Vybrané spoje jsou i nadále prodlouženy o úsek Sídliště Bohnice – Staré Bohnice jako náhrada za linku 102 (cca do léta 2020, kdy se připravuje trvalá změna trasy linek 102 a 236).

240    Prodloužení intervalu v ranní špičce pracovních dnů z 10 na 12 minut.

244    Změna průjezdu Malou Chuchlí ve směru Sídliště Radotín beze změny zastávek.

249    Nová linka v trase Zličín – Nový Zličín (v provozu v pracovní dny cca od 6:00 do 20:00 v intervalu 12 minut v ranní špičce, 30 minut v dopoledním sedle a 15 minut v odpolední špičce).

268    Školní linka v trase Na Pískách – Vojenská nemocnice je zrušena (nahrazena opětovným zkrácením intervalu linky 216).

902    Zavedení garantované návaznosti v zastávce Vítězné náměstí mezi linkou 91 ve směru z centra a linkou 902 ve směru Lysolaje.

Změny zastávek

Sparta                      nová zastávka obousměrně pro linku 909 (na znamení)

K Juliáně                 nová zastávka obousměrně pro linky 161, 312 a 907 (na znamení)

Korunovační           nová zastávka obousměrně pro linku 907 (na znamení)

Trvalé změny PID v březnu 2020 – příměstské linky

Od 1. března 2020 dochází k trvalým změnám autobusových linek PID v oblasti Nymburka, Milovic, Benátek nad Jizerou a Lysé nad Labem v rámci přípravy na integraci oblasti Dobrovicka, která by měla následovat na jaře 2020. Při této změně dojde k posílení dopravy na území Nymburka, více spojů pojede také v Milovicích včetně častějšího spojení do Benátek nad Jizerou.

Změny na jednotlivých linkách:

431    Linka je zkrácena do trasy Lysá nad Labem, Žel. st. – Předměřice nad Jizerou, U Kostela (linka již neobsluhuje úsek do Benátek nad Jizerou, příprava na integraci v této oblasti), náhradou je posílena linka 442. Linku nově zajišťuje dopravce Lutan s. r. o.

432    Posílení provozu v pracovní dny večer mezi Lysou nad Labem a Milovicemi, nový spoj v pracovní dny ráno Milovice, Žel. st. – Milovice, Park Mirakulum, nový 1 pár spojů v pracovní dny po půlnoci Milovice, Žel. st. – Milovice, Park Mirakulum; vybrané spoje v úseku Milovice – Lysá n. L. nově nejedou přes Park Mirakulum kvůli souběhu s linkou 434).

433    Zřízení zastávek Nymburk, Diskont Potraviny a Nymburk, Zálabská (náhrada za linku 434), posílení provozu na území Nymburka v pracovní dny v trase Nymburk, Hl. nádr. – Nymburk, Zálabská jako náhrada za linku 434; výrazné zlepšení návazností na vlaky v Nymburce.

434    Linka je zkrácena do trasy Benátky nad Jizerou, Aut. st. – Nymburk, Hl. nádr., posílení provozu v pracovní dny mezi Benátkami nad Jizerou a Milovicemi, nový 1 pár spojů v pracovní dny mezi Milovicemi a Nymburkem; linka již neobsluhuje úsek v Nymburce do Zálabské (nahrazena linkou 433).

436    Linka je zkrácena do trasy Nymburk, Hl. nádr. – Milovice, Žel. st. (v úseku Milovice, Žel. st. – Milovice, Park Mirakulum nahrazena linkou 434).

442    Posílení provozu v pracovní dny odpoledne jako náhrada za zkrácenou linku 431.

TZ ROPID