Rok vozoven – Pražská strojírna letos vybaví tramvajovými kolejovými konstrukcemi osm vozoven v Česku, Polsku a Austrálii

Vozovny v Praze, Brně, Plzni, Košicích, Varšavě, ale třeba i v Melbourne spojuje totéž – dodavatelem tramvajových kolejových konstrukcí a dalších komponentů je Pražská strojírna. Výrobní kapacity pro letošní rok má Pražská strojírna již téměř naplněny a objemnou část z nich tvoří výrobky právě pro řadu českých i světových vozoven. Celkem jich je osm, výroba všech výrobků je naplánovaná v průběhu celého letošního roku a některé ze zakázek přesáhnou i do dalších let.

Vozovna Hloubětín, Praha

Historie vozovny Hloubětín sahá až do roku 1951. Při výstavbě byla z důvodu nedostatku oceli po válce využita nová technologie střešní konstrukce, která spolu s nekvalitní výstavbou vedla k její postupné degradaci. Z toho důvodu byla v roce 2019 střecha vozovny odstřelena a bylo rozhodnuto o výstavbě nové vozovny s kapacitou až 61 článkových tramvají délky až 32 metrů a s opravárenskou kapacitou až 12 vozidel. Pražská strojírna vyrábí pro tuto vozovnu 19 nových výhybek s výhybkovými systémy a skříně odvodnění kolejiště. Dodávky jsou naplánovány v průběhu letošního roku.

Vozovna Střešovice, Praha

Pro příští rok připravuje Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. rekonstrukci dvora vozovny Střešovice, a to včetně odbočení z hlavní tratě. A právě v odbočení z tratě do muzejní části vozovny dojde k optimalizaci a nově vznikne odbočení ve směru z centra do Muzea. Tím odpadne složitá manipulace s vozy na dopravně vytížené Patočkově ulici. Pražská strojírna dodá všech 16 výhybek a návazné kolejové oblouky.

Vozovna Slovany, Plzeň

V březnu 2023 byla zkolaudována kompletně zrekonstruovaná vozovna Slovany. Pražská strojírna dodala všech 65 výhybek a pět křižovatek ve vozovně. Proběhlo ohýbání kolejových oblouků, dodala odvodnění kolejiště a uzemňovací žlaby a v neposlední řadě provedla finální přebroušení povrchu kolejnic. „Jednalo se o největší a nejvýznamnější zakázku Pražské strojírny roku 2021. V současnosti je vozovna Slovany nejmodernější vozovnu v České republice a my jsme rádi, že jsme mohli být součástí takto obrovského projektu,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s. Při rekonstrukci došlo ke změně orientace vjezdu tramvají do vozovny a díky novému uspořádání přestala být vozovna zdrojem hluku, který především v nočních a ranních hodinách vedl k řadě stížností obyvatel okolní zástavby.

Vozovna Pisárky, Brno

V letošním roce probíhá výstavba nové smyčky u zastávky Lipová. Společně s tím dochází k realizaci dvou nových odstavných kolejí ve vozovně Pisárky v Brně a rekonstrukci celého kolejového rozvětvení vozovny. V budoucí závěrečné etapě by mělo dojít i ke kompletnímu zastřešení odstavného kolejiště a vybudování protihlukové stěny u ulice Hlinky. Pro novou smyčku a pro rekonstrukci kolejiště vozovny dodává Pražská strojírna 42 nových tramvajových výměn včetně výhybkových systémů.

Električkové depo, Košice

Depo dopravního podniku v Košicích má délku kolejí 7,5 km a celkově 67 výhybek. Areál depa, který aktuálně prochází částečnou rekonstrukcí, je napojený na ulici Bardejojovská dvěma kolejemi – vjezdovou a výjezdovou kolejí. Současná první větší oprava po šedesáti letech existence vozovny se dotkne vjezdových i výjezdových kolejišť. Modernizací dojde ke celkovému zlepšení průjezdnosti vozidel depem, ke snížení hlučnosti, ke zlepšení ochrany životního prostředí a ke zlepšení pracovních podmínek a pracovního prostředí pro zaměstnance. Pražská strojírna dodá od letošního dubna do dubna příštího roku 2024 postupně pro jednotlivé stavební etapy celkem 58 srdcovkových částí výhybek, kolejové oblouky, dilatační zařízení, odvodnění a přechodové kolejnice.

Vozovna Anopol, Varšava

Na polský trh exportuje Pražská strojírna své výrobky již tradičně. V letošním roce získala objednávku na dodávku 85 kusů rozjezdového automatického výhybkového systému typu VSP-1-K (z toho 2 ks v tzv. proložené situaci) a 29 kusů manuálních výhybkových systémů typu VS-21 (z toho 2 ks v tzv. proložené situaci) pro varšavskou vozovnu Annopol. Depo Annopol se ve Varšavě plánovalo už od šedesátých let, plány byly ale odloženy, jelikož na přelomu šedesátých a sedmdesátých let hrozila tramvajím v hlavním polském městě likvidace. Výstavba nového depa je dnes prioritní investicí právě kvůli výstavbě nových linek ve Varšavě například do Winnice, do Wilanówa, po ul. Kasprzak nebo trasy do Gocław. Výstavba vozovny odpovídá požadavkům města, jelikož příští rok budou tramvajové linky ve Varšavě rozšířeny o 20 km. Vozovna Annopol se stane pátou tramvajovou vozovnou v hlavním polském městě.

Vozovna Maidstone, Melbourne

V australském městě Melbourne je plánována výstavba nové vozovny pro necelých 100 tramvajových souprav nové generace. Cílem celého projektu je mimo jiné přilákat ještě více cestujících do městské hromadné dopravy. Tramvajové vozy, každý až pro 150 pasažérů, disponují moderní výbavou, mimo to i vytápěním i klimatizací prostoru. Pražská strojírna sem plánuje v příštím roce 2024 dodat 41 nových tramvajových výhybek.

Vozovna Brunswick, Melbourne

Tramvajová vozovna Brunswick se nachází na předměstí města Melbourne a je jedním z osmi současných tramvajových dep ve městě. Depo má devět krytých tramvajových stání a dvě nekryté. Vozovna Brunswick projde v blízké budoucnosti částečnou rekonstrukcí as dočká se mimo jiné i nové kolejové sítě s 41 výhybkami a výhybkovými systémy z Pražské strojírny.

TZ Pražská strojírna a.s.