Hejtman Martin Kuba navštívil dopravní podnik v Českých Budějovicích

Na exkurzi do DPMČB se Martin Kuba vydal jako vůbec první hejtman Jihočeského kraje. I proto management společnosti připomněl širokou paletu zásadních činností, které na Českobudějovicku podnik zajišťuje, stejně tak významný podíl na trhu práce. „Když si vizualizujete všechny naše služby i objekty, které spravujeme, vykreslíte si detailní mapu města. Nejsme jen MHD opravdu není jen heslo a jsme připraveni se do synergie činností města zapojovat více,“ vyzdvihl ředitel DPMCB Slavoj Dolejš.

Debata se dotkla základního nastavení priorit. „Na každém kilometru dál od města sice přepravíme méně cestujících, pokud bychom se v něm ale kvůli tržbám na jízdném uzavřeli, byly by dopady na hustotu dopravy obrovské,“ vyzdvihl jeden z pilířů odpovědnosti k regionu Dolejš. „Spíše z pozice městského zastupitele než hejtmana v tomhle kontextu chápu potřebu nahlížet na dopravu v celé aglomeraci komplexně. V tom vidím příležitost ke zvýšení efektivity MHD i optimalizaci osobní dopravy,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

Hosté zavítali také do dílny autobusové vozovny. Jedním z témat diskuze totiž byly investice do vozidel MHD. Proč je potřeba je obnovovat ideálně průběžně, mohli Martin Kuba a Petr Maroš vidět i na vlastní oči. Po 15 letech se na vozidla obtížně shání originální díly i náhrady, problém pak začíná být i se samotnými konstrukcemi vozidel. Výměnu těch nejstarších by uvítali i předsedové odborových organizací, se kterými se hejtman a náměstek primátorky v dílnách setkali ke krátké debatě.

S hejtmanem si měli možnost promluvit také řidiči a řidičky městské hromadné dopravy. Hejtman se zajímal o to, jak samosprávy můžou zlepšit podmínky pro jejich práci. Řidiči zmiňovali zejména narůstající hustotu provozu, ve kterém musí s vozidly MHD operovat. Podle hejtmana se v horizontu několika let na exponovaných trasách mohou těšit na zlepšení díky vznikajícím dopravním stavbám. Otevřeně ale promluvil o tom, že před dokončením severní spojky či mostu v Papírenské se může situace dočasně zhoršit. Reagoval i na postesknutí nad stavem vozovek a zastávkových zálivů. Hlášení o nich dopravce průběžně od řidičů sbírá a předává příslušným odborům veřejné správy. Pozitivní ohlas naopak u řidičů má spolupráce s městskou policií na trestání odstavení vozidel v zastávkách.

TZ DPMČB