Legendární Albatros se vrátí do provozu

Legendární modrá rychlíková lokomotiva Československých státních drah z roku 1947 se vrátí do provozu. České dráhy využily nabídku společnosti Steam Story Agency, že zajistí opravu lokomotivy a vdechne jí znovu život. Za to získá soukromá firma lokomotivu na 30 let do nájmu.

„Jsem rád, že se našel soukromý investor, který má možnost vložit několik desítek milionů korun do oživení československé parní legendy, která už 12 let stojí bez hnutí v depu. České dráhy každoročně vkládají do záchrany národního technického dědictví řádově desítky milionů korun, ale ani tyto prostředky nestačí na obnovu všech historických vozidel. V době, kdy musíme zvažovat každou korunu do investic v této nekomerční oblasti, by bylo velmi nezodpovědné odmítnout nabídku soukromého investora, který chce vdechnout nový život do jedné z největší legend československého železničního průmyslu. V rámci spolupráce s investorem máme nastavené detailní podmínky pro záchranu a provoz lokomotivy tak, aby nedošlo k žádnému ohrožení této technické památky,“ vysvětluje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

Steam Story Agency se v rámci nájmu lokomotivy 498.022 zavazuje uskutečnit do 5 let její kompletní opravu a uvedení do provozuschopného stavu. Tato investice se odhaduje ve výši desítek milionů korun. Pokud nedojde k dokončení opravy a zprovoznění lokomotivy do konce roku 2028, mohou České dráhy tuto smlouvu vypovědět.

Po obnově lokomotivy získá investor možnost stroj provozovat za přiměřený nájem odpovídající vysoké investici do jeho opravy. Celková doba nájmu včetně času na opravu je sjednána na 30 let. V rámci nájmu a provozu se počítá s využitím Albatrosu i na akcích Českých drah, jako jsou například Dny železnice, a to pouze za náklady spojené s jejím provozem.

České dráhy budou mít i v době pronájmu o lokomotivě potřebný přehled. Investor může zajistit opravu pouze u vlastníkem schválených dodavatelů a České dráhy si zajistí odborný dozor během opravy i následného provozu. Také deponie lokomotivy po opravě je plánovaná v prostorech Českých drah. Vlastník tak zajistil ve smlouvě vše potřebné pro ochranu této památky, správný postup opravy i zajištění bezpečného provozu.

Lokomotiva 498.022 pak bude největší z provozních muzejních parních strojů v majetku Českých drah. Vyrobená byla v roce 1947 v plzeňské Škodovce. Jen samotná lokomotiva bez tendru má 15,5 metru na délku a hmotnost kolem 100 tun. Hmotnost na nápravu je 18 tun, výkon téměř 1 900 kW a maximální rychlost je 120 km/h. Hnací kola mají průměr 1 830 mm. Kvůli těmto obřím rozměrům bude náročná nejen vlastní oprava, ale také následující provoz a údržba. Do jejího tendru se při přípravě na jízdu vejde 32 kubíků vody a zhruba 12 tun uhlí.

Albatrosy, tuto přezdívku dostaly lokomotivy díky modrému laku kotle, tahaly důležité expresy a rychlíky z Prahy do Brna a Bratislavy, z Prahy do Přerova a Bohumína, z Brna do Bohumína nebo z Bratislavy do Žiliny. Stály v čele legendárních vlaků, jako byly Balt-Orient-Expres nebo Pannonia. V pozdějších letech tahaly i Západní expres. Během své krátké 30 let trvající služby dopravovaly také osobní vlaky. Z provozu byly vyřazeny v roce 1976. Lokomotiva 498.022 byla zachována pro muzejní účely a do prosince 2011 byla provozuschopná. Od té doby stojí jako neprovozní exponát v depu.

TZ ČD