Ropid diskutoval s Prahou 7 nad změnami tramvají

Jak většina z vás dobře ví, ROPID připravuje v Praze revoluční změny linkového vedení tramvají. V minulosti předložil tři návrhy, z nichž jeden by rád zrealizoval. Nicméně původní realizace změn se přesunula z června/července až na září, jelikož Ropid začal o návrzích opět diskutovat s městskými částmi. V rámci těchto diskuzí jsou kritizovány předložené návrhy a pravděpodobně nedojde k realizaci žádné z předložených variant. Dá se předpokládat, že vznikne další nový návrh změn – jakýsi kompromis – který Ropid bude realizovat a nebo o něm bude opět se všemi diskutovat… a takhle to může pokračovat do nekonečna.

Jak vypadala diskuze s radnicí Prahy 7 a občany (4. 5. 2016) můžete vidět na záznamu z jednání.

Oficiální video MČ Praha 7

Video od tram-Bus.cz z části jednání – lepší zvuk.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.