ROPID: Vyhodnocení změny tramvají – Informace pro Výbor dopravy ZHMP

Ropid připravil pro dnešní (6. 12. 2016) zasedání Výboru pro dopravu ZMHP (Zastupitelstvo hl. m. Prahy) materiál vyhodnocující srpnové změny v tramvajové dopravě. V prezentaci se odráží podobné závěry, které vzešly i z ankety mezi čtenáři webu MHD86.cz. Tzn. velká oblíbenost (a vytížení) nově trasované linky 6 přes centrum a zavedení linky 15 spojující Malou Stranu, nám. Republiky a Žižkov.

Naopak jako zbytečné se ukázalo opětovné vedení druhé tramvajové linky do Vysočan, která jezdí málo vytížená (linka 14). Kritika zaznívá také na velké množství provozovaných sólu vozů ve večerním období, kde dochází ke kapacitním problémům. Opakuje se také volání po tramvajových zastávkách pro dvě stanicující soupravy. Bohužel, v posledních letech zavládl trend zastávky zkracovat, což znemožňuje do budoucnosti i pořízení delších a kapacitnějších tramvají.

Zároveň se počítá s novou „retrolinkou“ 23, která vyjede 25. 3. 2017 a budou na ní v proovzu tramvaje řady T3.

Volný_dokument-page-002

Volný_dokument-page-003

Volný_dokument-page-004

Volný_dokument-page-005

Volný_dokument-page-006

Volný_dokument-page-007

Volný_dokument-page-008

Volný_dokument-page-009

Volný_dokument-page-010

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.