Volby 2017: Pražské dopravní sliby

Vážení čtenáři,

blíží se nám volby a jak víte, dopravní magazín MHD86.cz se oproti ostatním dopravním webům politiky nebojí. Ono totiž i fungování a rozvoj dopravy je spjato s politikou. S nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají v pátek 20. a v sobotu 21. 10. 2017, vzniká na webu speciální předvolební rubrika s názvem „Dopravní sliby“ zaměřená především na dopravní otázky. Třeba Vám dopravní odpovědi kandidujících politiků pomohou s rozhodováním při volbě strany.

Štastnou volbu.

Ondřej Matěj Hrubeš
šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz


Filip Humplík, kandiduje za ODS v Praze

Dálnice a železnice

Jste pro vyvlastňování pozemků při nadnárodních stavbách dálniční sítě, vysokorychlostní železnice apod.?

Je to velmi ožehavé téma pro pravicového politika. Na jednu stranu dochází k omezení soukromého vlastnictví, na druhou je stav infrastruktury v ČR v tak špatném stavu, že je třeba stavět co nejrychleji. Abych tedy odpověděl, tak spíše ano

Který dálniční úsek České republice nejvíce chybí a zasadil byste se o jeho urychlenou výstavbu?

Jednoznačně stavba 511 Pražského okruhu. V Poslanecké sněmovně budu prosazovat zákon, který vládě přikáže stavbu realizovat

Zachovat pro osobní automobily paušální dálniční známky, nebo zvolit mýtný systém podle ujetých kilometrů?

Nevidím důvod nutit uživatele osobních automobilů investovat do sledovacích zařízení. Dálniční známky máme již mnoho let a ničemu nevadí

Letošním „volebním hitem“ je téma vysokorychlostní železnice v ČR. Jakou máte představu o její realizaci? Např. jakou tratí začít? Na jakou rychlost mají být tratě stavěny?

Vzhledem k tomu, že se bavíme o horizontu 20+ let, než bude nějaká trať dokončena, nemá smysl je dimenzovat na rychlosti 200 – 250 km/h, protože v té době to bude naprosto nedostatečné. Rychlostně se tedy bavíme o 300+ km/h. Největší smysl má pravděpodobně začít s tratí Praha – Drážďany a dále do Německa, protože Němci mají připravené projekty na tunely pod Krušnými horami. Dále má určitě smysl trať Praha – Brno – Bratislava – Budapešť, ale to už se bavíme o časovém horizontu, který je relevantní pro mé zatím nenarozené vnuky.

Metro

Měl by se stát podílet na financování pražského metra? Pokud ano, proč a jakým procentem z celkové ceny stavby?

Ano. Čistě z toho důvodu, že Praha se svými cca 10 % obyvatel tvoří cca 25 % HDP celé České republiky a stát by měl alespoň část z toho vrátit zpět. Míra spoluúčasti státu samozřejmě závisí na politickém vyjednávání, ale jako Pražák bych samozřejmě byl pro co největší 😊

Několik let se Praze nestaví nové úseky metra. Potřebuje Praha další rozvoj sítě metra? Pokud ano, kde podle Vás v Praze nejvíce metro chybí?

Určitě linku D na Písnici

Ruzyňské letiště

Jaká je vaše představa o ideálním dopravním spojení mezi centrem Prahy a ruzyňským letištěm? Velkokapacitní autobusy k metru? Tramvaj? Prodloužené metra A? Vlakem přes Stromovku s odbočkou na letiště? Rychlé vlakové spojení (nový tunel z Hl. nádraží do Ruzyně) v rámci rozšíření městské železnice?

Nejlepší řešení je rychlodráha na Kladno s odbočkou na Letiště. Přes Prahu 6 by určitě měla vést pod zemí.

Ekonomika

Daně. Zvyšovat, ponechat, snižovat? A jak?

Snižovat a rušit ty zbytečné jako z nabytí nemovitosti. Především je třeba snížit zdanění práce, které je v ČR na vyskoké úrovni, jen tak začnou Čechům růst mzdy.

Má Česká republika přijmou Euro?

Ne v dohledné budoucnosti a ne v současné podobě. Dokud je Eurozóna tvořena z nekompatibilních ekonomik (Německo vs. Řecko) a přijetí eura předjímá hlubší integraci (společný rozpočet, sociální a fiskální politika), nevýhody přijetí eura vysoce převyšují výhody.

Jste pro zachování EET pokladen a státní loterie Účtenkovka?

Ne, ne. EET je šmírovacím mechanismem, který postihuje především ty nejmenší podnikatele a Účtenkovka je úplná hloupost. Stát má dělat úplně jiné věci než pořádat státní loterii.


 

Petr Dolínek, kandiduje za ČSSD v Praze

Dálnice a železnice

Jste pro vyvlastňování pozemků při nadnárodních stavbách dálniční sítě, vysokorychlostní železnice apod.?

Vzhledem k naší historii jde o mimořádně citlivé téma. Na druhou stranu zkušenosti ukazují, že problémy s výkupem pozemků zásadně brzdí veřejně prospěšné stavby, které nutně potřebujeme. Pozemky často skupují spekulanti. I proto jsem přesvědčen, že by institut vyvlastnění ve veřejném zájmu měl být k dispozici. Ovšem za naprosto jasných pravidel a pouze v případech, kde budou vyčerpány všechny ostatní možnosti.

Který dálniční úsek České republice nejvíce chybí a zasadil byste se o jeho urychlenou výstavbu?

Jako Pražan musím zmínit dostavbu Pražského okruhu, která musí být jasnou prioritou. Nejde jen o zklidnění dopravy v Praze, ale je jasné, že tento obchvat budou využívat i statisíce mimopražských řidičů.

Zachovat pro osobní automobily paušální dálniční známky, nebo zvolit mýtný systém podle ujetých kilometrů?

V současné době mi dálniční známky připadají jako fungující systém, na který jsou navíc lidé zvyklí. S rozvojem moderních technologií však je však určitě relevantní debata o případné změně systému. Rozhodně však nikde nesmí stát mýtné brány a před nimi nekonečné fronty řidičů.

Letošním „volebním hitem“ je téma vysokorychlostní železnice v ČR. Jakou máte představu o její realizaci? Např. jakou tratí začít? Na jakou rychlost mají být tratě stavěny?

Jsem velkým příznivcem vysokorychlostní železnice. V České republice je několik klíčových tahů, které by si rychlé spojení zasloužily. Logicky se jako první nabízí Praha-Brno, ale nechť se začne tam, kde budou nejdříve připraveny podmínky. Rychlost bych nechal na odbornících.

Metro

Měl by se stát podílet na financování pražského metra? Pokud ano, proč a jakým procentem z celkové ceny stavby?

Podle mého názoru ano. Jde o stavbu s celorepublikovým významem. Osobně například navrhuji, aby stát u obdobných investic, které realizují obce či kraje, odpustil DPH.

Několik let se Praze nestaví nové úseky metra. Potřebuje Praha další rozvoj sítě metra? Pokud ano, kde podle Vás v Praze nejvíce metro chybí?

Praha jednoznačně potřebuje rozvoj kolejové dopravy. Nejde pouze o metro, ale i o tramvaje a železnici. Potřebujeme trasu metra D, ale v budoucnu i prodloužení trasy A na východě města, klidně po povrchu. Jelikož stát stále otálí s výstavbou železničního spojení na letiště, tak už pracujeme na prodloužení trasy metra A i tam.

Ruzyňské letiště

Jaká je vaše představa o ideálním dopravním spojení mezi centrem Prahy a ruzyňským letištěm? Velkokapacitní autobusy k metru? Tramvaj? Prodloužené metra A? Vlakem přes Stromovku s odbočkou na letiště? Rychlé vlakové spojení (nový tunel z Hl. nádraží do Ruzyně) v rámci rozšíření městské železnice?

Rychlé železniční spojení s částečným zahloubením považuji za optimální. Vadí mi ale, že to státu tak dlouho trvá. Velkokapacitní autobusy jsou pouze dočasným řešením. Proto jsme již začali pracovat na přípravě prodloužení metra A. Už se promrhalo dost let, nemůžeme tak jen čekat, jestli se stát rozhoupe nebo ne.

Ekonomika

Daně. Zvyšovat, ponechat, snižovat? A jak?

ČSSD navrhuje spravedlivé daně, které budou znamenat jejich snížení u drtivé většiny zaměstnanců, živnostníků i firem. Naopak vyšší daňovou zátěž by měli nést ti nejbohatší, velké firmy, a v neposlední řadě také banky, které zde vydělávají miliardy, které ale bohužel odvádějí mimo ČR.

Má Česká republika přijmou Euro?

V tuto chvíli nejsme nuceni ke zbrklým krokům. Nemusíme se rozhodnout dnes ani zítra. Osobně sice jsem zastáncem eura, ale pouze v okamžiku, kdy to bude pro naši zemi, občany a firmy výhodné. Nyní je čas na opravdu kvalitní analýzu, která propočítá všechny dopady. Poté bude rozhodnutí opravdu relevantní.

Jste pro zachování EET pokladen a státní loterie Účtenkovka?

Jsem pro to, aby se po relevantní době vyhodnotily dopady EET, a následně systém buď pokračoval, nebo byly přenastaveny jeho parametry. Nesmí jít o dogma, že když už jsme to zavedli, tak to tady bude navěky. Loterii Účtenkovka vnímám jako podružnou záležitost spíše marketingového charakteru.


Ivan Hrůza, kandiduje za KSČM v Praze

Nevyužil možnost prezentovat své názory – dopravní sliby


Jakub Michálek, kandiduje za Piráty v Praze

Nevyužil možnost prezentovat své názory – dopravní sliby


Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)► Volby 2017: Středočeské dopravní sliby
► Volby 2017: Jihočeské dopravní sliby
► Volby 2017: Jihomoravské dopravní sliby
► Volby 2017: Moravskoslezské dopravní sliby

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.