Přes nezájem Ropidu projedná Rada hl. m. Prahy zavedení tunelbusu

Rada hl. m. Prahy projedná na svém 37. jednání v úterý 31. října 2017 bod věnující se zavedení expresní autobusové linky spojující Dejvice s Andělem. Stane se i přesto, že organizátor dopravy dlouhodobě nepodporuje zrychlení cestování MHD a zavedení tunelbusů.

Tři varianty. 2x 126 a 147

V návrhu usnesení rady jsou navrženy tři varianty. První dvě počítají s novou autobusovou linkou 126, která by svou trasu začínala v obratišti Na Knížecí, pokračovala na Anděl, dále Strahovským tunelem a následně do zastávky Vozovna Střešovice.

Dále se varianty liší v trasování. První posílá linku 126 na Dejvickou, druhá varianta směřuje autobus na Hradčanskou. Třetí varianta zamýšlí prodloužit současnou linku 147 jezdící ze Suchodola do Dejvic, odkud by dále pokračovala přes Vozovnu Střešovice a dále tunelem na Anděl a do obratiště Na Knížecí.

Ve všech návrzích se počítá s provozem pouze v pracovních dnech od rána do odpoledne s intervalem 10 minut ve špičkách a 15 minut přes dopoledne. Pokud Rada hl. m. Prahy tisk schválí, zkušební provoz tunelbus potrvá do poloviny února 2018.

Bohužel k návrhům nejsou dostupné propočty Ropidu, která z variant by byla nejvytíženější. Přepravní průzkumy a dopravní modely žádal dopravní magazín MHD86.cz po společnosti Ropid několikrát. V dubnu 2017 slíbil Ropid jejich zveřejnění na jaře 2017. V říjnu 2017 Ropid odpověděl, že tunelbusy pro něj nejsou prioritou.

Nejvýhodnější? Prodloužení linky 147

Lze se ovšem domnívat, že nejvýhodnější je varianta číslo 3 s prodlouženou linkou 147. Ta kromě zkrácení cesty Dejvice – Anděl nabídne zkrácení doby cestování i cestujícím jedoucím linkou 147 ze Suchdol a Podbaby. Druhou nejvýhodnější možností se zdá být varianta 1 s konečnou v Dejvicích. Oproti Hradčanské jsou Dejvice a Vítězné náměstí četným cílem dopravních cest. Hradčanská je především přestupní uzel, což znamená, že drtivá většina cestujících by na tunelbus musela na Hradčanské přestupovat, což lince ubírá na zajímavosti, když v takovém případě mohou lidé použít tramvaj 20 a nebo metro A+B.

Do tunelu až na Malovance

Jistou nevýhodou je také fakt, že tunelbus jedoucí z Dejvic podle návrhu nevjede do tunel Městského okruhu na Prašném mostě, ale pojede po povrchu až na Malovanku, kde vjede do Strahovského tunelu. Tím ztrácí na atraktivitě a rychlosti.

Varianta 1 – linka 126 v trase Na Knížecí – Dejvická:

Nová linka PID č. 126 v trase: Na Knížecí – Anděl – Vozovna Střešovice – Prašný most – Vítězné náměstí – Dejvická

Intervaly: pracovní den (PD) ráno: 10 min, PD dopoledne: 15 min, PD odpoledne: 10 min, večer, víkendy a svátky: linka nejede

Varianta 2 – linka 126 v trase Na Knížecí – Hradčanská:

Nová linka PID č. 126 v trase: Na Knížecí – Anděl – Vozovna Střešovice – Hradčanská

Intervaly: pracovní den (PD) ráno: 10 min, PD dopoledne: 15 min, PD odpoledne: 10 min, večer, víkendy a svátky: linka nejede

Varianta 3 – prodloužení linky 147 z Dejvické do obratiště a Na Knížecí:

Úprava linkového vedení linky PID č. 147 v trase: Na Knížecí – Anděl – Vozovna Střešovice – Prašný most – Vítězné náměstí – Výhledy

Intervaly: pracovní den (PD) ráno: 10 min, PD dopoledne: 15 min, PD odpoledne: 10 min, večer, víkendy a svátky: v úseku Vítězné nám. – Anděl – Na Knížecí nejede

„Návrh do Rady“

„Návrh do Rady“

 

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.