Každé metro do Letňan a posílení víkendového provozu

Na trase C dojde ke zrušení pásmového provozu metra v úseku Ládví – Letňany. Stane se tak poté, kdy na jaře 2017 byl zrušen pásmový provoz v ranní špičce. Od podzimu 2018 cestují dojedou komfortně metrem na Prosek a do Letňan i dopoledne a odpoledne. Odpadne čekání ve stanici Ládví na každé druhé metro a zároveň nebude docházet v centrální části „céčka“ k přeplňování souprav jedoucích až do Letňan, což je současný hlavní problém.


Memorandum mělo smysl

Posílení provozu metra C do Letňan dlouhodobě žádala místní radnice a to s ohledem na neustále se rozrůstající bytovou zástavbu v severovýchodní části Prahy. V únoru 2018 vzniklo Memorandum za zrušení pásmového provozu metra C, které vzniklo ve spolupráci Oldřicha Miffka, místostarosty pro dopravy MČ Praha 18 a Ondřeje Matěje Hrubeše, člena dopravní komise RMČ Praha 18.

Na přelomu února a března 2018 vzniklé memorandum podepsali také zástupci okolních městských částí Praha 9, Praha 19 – Kbely, Praha – Čakovice a Praha – Vinoř.

Co autobusák Ládví?

Otázkou zůstává, jestli zůstane tzv. autobusák Ládví, proti kterému v minulosti vznikla petice a protesty obyvatel Prahy 8. Podle článku na serveru info.cz se lze domnívat, že zástupci Ropidu si po uspořádání dvou ročníku Autobusového dne PID všimli, že v ostatních dnech zeje autobusový terminál v Letňanech prázdnotou a mohl by být využíván autobusovými linkami směřujícími z Prahy severně do Středočeského kraje. Zpravodajský server info.cz uvádí: „Současně s prodloužením metra do Letňan ubudou na Ládví některé autobusy, které budou nově končit u letňanského terminálu. Uleví se tak Ládví, kde si na velké množství autobusů lidé dlouhodobě stěžují. Které linky budou přesměrovány, Dolínek se Šubrtem neřekli.“  I tak lze hovořit o velkém myšlenkovém pokroku.

O autobusáku Ládví a zrušení pásmového provozu jsme se bavili také v pořadu Dopravní podcast.


Tisková zprava Hl. m. Prahy:

Na základě neustále se zvyšujícího počtu cestujících o víkendech plánuje hlavní město Praha posílit provoz metra o sobotách, nedělích a státních svátcích. Nejkratší intervaly by měly být na nejvytíženější lince C, metro zde o víkendu pojede každých 5 minut.

Jedná se o další kroky ke zkvalitnění pražské MHD a zvyšování její atraktivity a dostupnosti pro všechny Pražany. Když jsme výrazně zlevnili roční kupon, čelili jsme kritice, že to bude mít negativní dopad do hospodaření Dopravního podniku. Ukázalo se, že opak je díky výraznému nárůstu počtu zákazníků pravdou. Díky zvýšení efektivity se rovněž povedlo snížit cenu vozokilometru. Ušetřené peníze tak nyní můžeme použít na zkrácení intervalu a rovněž slevu pro studenty, kterým ji dlužíme. Pevně věřím, že se tyto návrhy dočkají podpory kolegyň a kolegů a pražská MHD bude od září ještě o něco lepší,“ uvedl Petr Dolínek, který upozornil také na přípravu zavedení nákupu ročního kuponu na splátky. „I po slevě je nákup ročního kuponu pro řadu rodin velká jednorázová finanční zátěž, zejména pokud kupují několik kuponů pro členy rodiny najednou. Chceme tak všem umožnit, aby si mohli tuto finanční zátěž rozložit. Nákup na splátky je dnes naprosto běžný nástroj, takže nevidím důvod, proč to neumožnit i kuponu na pražskou MHD,“ dodal náměstek primátorky Dolínek.

Víkendové metro častěji a každým metrem až do Letňan

Pražské metro se již delší dobu potýká s nárazově přeplněnými soupravami během víkendů – z pravidelných přepravních průzkumů vyplývá, že počet cestujících o víkendech v Praze trvale roste, ať už díky vyšší mobilitě místních obyvatel, tak zvyšujícím se počtem návštěvníků metropole. Jednotný interval 7,5 minuty na všech třech linkách už nestačí. Po postupném posilování provozu ve všední dny nyní tedy přichází na řadu již dlouho opomíjené období víkendů. Víkendové intervaly se tak více přiblíží intervalům ve všední dny. Jednotlivé linky metra by měly být posíleny podle svého skutečného vytížení: nejvíce by se měl zkrátit interval na nejvytíženější lince C, a to ze 7,5 na 5 minut. Druhá nejplnější linka B by měla zkrátit intervaly ze 7,5 na 6 minut a na lince A budou zachovány současné intervaly 7,5 minuty, avšak kromě nedělních dopolední, kdy se podobně jako na ostatních linkách zkrátí interval z 10 na 7,5 minuty – v souvislosti s tím budou v neděli dopoledne zkráceny také intervaly návazné povrchové dopravy. Celkové posílení provozu metra o víkendech bude stát hl. m. Prahu ročně cca o 83 milionů Kč navíc.


Zároveň je navrženo zrušit dosavadní omezení v koncovém úseku linky C mezi Ládvím a Letňany, a to ve zbývajícím období pracovních dnů cca mezi 9:00 a 19:00, kdy zde jezdí pouze každá druhá souprava – nově by i zde mělo jezdit každé metro až do Letňan. Podobně jako při zrušení pásmového provozu v ranní špičce by to mělo přispět ke zvýšení počtu cestujících v metru a zároveň k rovnoměrnějšímu vytížení jednotlivých souprav metra i návazných autobusů v Letňanech. Naposledy se tento úsek posiloval v dubnu 2017, kdy se zrušil pásmový provoz v ranní špičce. Toto posílení vyjde Prahu ročně na cca 47 milionů Kč.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.