Nejdražší roční kupón na MHD je v Mladé Boleslavi, píší čtenáři

Obrovský zájem mezi čtenáři vyvolal článek ze 4. 4. 2019, který srovnává ceny ročního jízdního městské hromadné dopravy v jednotlivých městech. Ukázal na obrovské rozdíly mezi městy v České republice. Nejlevnější MHD mají obyvatelé Mariánských Lázní, kde ročně zaplatí 2200 Kč. Původně se zdálo, že nejdražší městskou dopravu mají v Chomutově, kde roční jízdné vyjde na 5880 Kč, ale ukázalo se, že v Česku existuje ještě dražší MHD.


Čtenář Jaroslav Tetiva napsal do redakce e-mail, ve kterém upozornil, že nejdražší cestování je v Mladé Boleslavi. Roční jízdné v tomto městě stojí neskutečných 6400 Kč. Zároveň poznamenal, že v přehledu chybí Karlovy Vary s jízdným za 3200 Kč, či menší města v ČR.

Další čtenář se znalostí Zlína napsal, že v „Baťově“ městě je třeba započítávat pro cestování po městě nejen zónu A, ale také zónu B, čímž se cena ročního jízdného zvedla z 3260 Kč na 3620 Kč.

Děkuji všem za zaslané maily i komentáře v diskuzích. Všechny připomínky jsou zapracovány do níže aktualizovaného grafu a v dalších dnech se zaměříme na denní a jednotlivé jízdenky.

 

 

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.