Přístřešky na zastávkách MHD ve Vídni porůstají zelení

V rámci omezení tepelných ostrovů nechává Vídeň porůst zastávkové přístřešky popínavým psím vínem. Souběžně s tím město vyhlásilo soutěž o další inovativní nápady. V budoucích letech by se zelené zastávky měly stát novým standardem.


Čekat v létě na rozpálené zastávce na spoj MHD může být krajně nepříjemné, a Vídeň proto v rámci boje o minimalizaci tepelných ostrovů ve městě připravila minulý týden pro cestující MHD novinku – zastávkové přístřešky porostlé zelení. Magistrát, dopravní podnik a společnost spravující mobiliář společně rozmístili na celkem pěti zastávkách rychle rostoucí popínavé rostliny, které by měly zlepšit zastínění přístřešků a mírně přispět ke snížení teploty. Město si od zelené zastávky slibuje také lepší estetický dojem. Pilotní projekt potrvá včetně vyhodnocení jeden rok.

 

Psí víno

Provedení je velmi jednoduché. Na zadní straně vybraných zastávkových přístřešků se objevily dva květináče o šířce 120 a výšce 60 centimetrů s vhodným substrátem udržujícím vlhkost a zabudovanou vodní nádrží. Květináče jsou osazeny přibližně pětimetrovými rostlinami loubince trojlaločného, lépe známého jako psí víno. „Výhodou je, že tato rychle rostoucí rostlina brzy obroste i zastřešení a díky svým velkým listům pomůže i k mírnému zchlazení,“ vysvětluje Joachim Chen z vídeňského magistrátu. Na podzim se listy loubince trojlaločného zbarví do tmavočervených odstínů.

 

Zelené zastávky do budoucna jako standard

Společnost spravující mobiliář se napříč celou Vídní stará o 2 200 zastávkových přístřešků. U některých starších zastávek není možné podobné zelené zastřešení ze statických důvodů provést, pro budoucí přístřešky ale vídeňský dopravní podnik ozelenění plánuje. Wiener Linien proto vyhlásil ideovou soutěž. „Veřejná doprava vytváří veřejný prostor. Chceme dát inovativním architektům, zahradníkům a dalším podnikům možnost, aby přišli se svými nápady,“ vysvětluje ředitel dopravního podniku Günter Steinbauer. Návrhy lze podávat do 10. října na https://www.ioeb-innovationsplattform.at/challenges. „Příští rok vypíšeme na nejlepší koncept zakázku,“ slibuje Steinbauer.

Porůstání zastávek je jen jedním z drobných opatření, která Vídeň zkouší v boji s tepelnými ostrovy. V letošním roce už rakouské hlavní město vydalo na řadu projektů přes deset milionů eur, které plynuly především na výsadbu zeleně, ozelenění fasád, střech a vnitrobloků, zastínění nebo fontánky. Mezi Vídeňany jsou populární i tzv. rychloopatření, která Vídeň nasazuje během horkých letních dní, a mezi něž patří mlhoviště na náměstích a v parcích. Hlavní roli v boji proti změně klimatu však ve Vídni i nadále hraje podpora MHD a přechod na ekologičtější zdroje energie.

Foto: Zelená zastávka ve Vídni © PID/Christian Fürthner

TZ: Město Vídeň

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)