DPP připravuje modernizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje kompletní modernizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad, která bude zahrnovat tři etapy: bezbariérové zpřístupnění stanice, revitalizaci samotného vestibulu i nástupiště a výměnu stávajících eskalátorů za nové. DPP v těchto dnech vypsal veřejnou zakázku na zhotovitele celého projektu, jehož předpokládaná hodnota je téměř 1,3 miliardy Kč. DPP očekává vyhlášení vítěze tendru na konci letošních letních prázdnin. Stavební práce ve stanici Jiřího z Poděbrad DPP plánuje zahájit ještě letos v listopadu, potrvají více než 2 roky do poloviny března 2023.

Modernizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad zahájí DPP budováním dvojice výtahů. Po zařízení staveniště a archeologickém průzkumu začne DPP s hloubením těžní a montážní šachty a následně s ražbou přestupní chodby a schodišťové šachty pro nouzový výstup ze stanice. Stanice Jiřího z Poděbrad je jednolodní, pouze s jedním vestibulem. Po dokončení modernizace budou cestujícím na Jiřího z Poděbrad sloužit dvě dvojice výtahů. První dvojící se vyvezou z nástupiště do cca 60 metrů dlouhé přestupní chodby, na jejímž konci bude druhá dvojice výtahů, která cestující dopraví do uliční úrovně. Aby DPP splnil všechny bezpečnostní a požární požadavky, vybuduje kolem obou dvojic výtahů i nová úniková schodiště.

Obdobný model výtahů jako na Karlově náměstí

Výtahy na Jiřího z Poděbrad budou mít obdobný model, jako bezbariérové zpřístupnění, které v současnosti DPP buduje na Karlově náměstí. Rozdíl bude pouze ve vyústění do uliční úrovně. Zatímco na Karlově náměstí budou výtahy končit v domě ve Václavské ulici, na Jiřího z Poděbrad dle návrhu architektů vybuduje DPP pro vyústění výtahů samostatný kiosek ve Vinohradské ulici za chodníkovou obrubou. Stanice Jiřího z Poděbrad tak dostane samostatný bezbariérový výstup. Naprostá většina prací na budování bezbariérového zpřístupnění bude na Jiřího z Poděbrad probíhat za plného provozu stanice, pouze s lokálním záborem na nástupišti, ve vestibulu či uliční úrovni. Pouze při prorážce stropu stanice bude provoz metra ve stanici omezen na nezbytně dlouhou dobu.

Nové osvětlení, vzduchotechnika, rozvody

Kromě budování výtahů čeká celou stanici rozsáhlá revitalizace. DPP v rámci ní plánuje zrekonstruovat či vyměnit silové rozvody, veškeré osvětlení či zonty. DPP dále opraví všechny průsaky v celém rozsahu stanice, kompletně vymění veškerou vzduchotechniku, osadí nové kabelové lávky. DPP současně využije revitalizace k osazení jednotného systému umožňující dálkové řízení a monitorování osvětlení metra, a nového informačního systému. Kromě toho samozřejmě opraví veškeré poškozené části obkladů a dlažby stanice.

„V případě revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad nově klademe větší důraz na design, intenzivně v této věci spolupracujeme s týmem architektů. Pražské metro má nejen svoji nedocenitelnou dopravní funkci, ale i uměleckou a architektonickou. S modernizací každé stanice chceme posilovat všechny jeho hodnoty. Novinkou na Jiřího z Poděbrad například je, že svítidla na nástupišti již nebudou na samostatných závěsech, ale nově integrována do obkladu stanice. Kompletní revitalizací stanice metra Jiřího z Poděbrad položíme základy k přestavbě a modernizaci celého náměstí,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Připravovaná modernizace stanice metra Jiřího z Poděbrad je co do rozsahu a délky prací i velikosti investic jednou z největších, do kterých jsme se za posledních několik let pustili. Bezbariérové zpřístupnění stanice je i kvůli místním podmínkám dokonce historicky nejrozsáhlejší. Vybudujeme zde druhý, bezbariérový vstup do stanice, tj. dvojici výtahů a schodišť. Rozsahu prací odpovídají náklady celého projektu, do modernizace stanice plánujeme investovat až 1,3 miliardy Kč,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Zvažovali jsme rozdělení modernizace na samostatné etapy, což by ale notně prodloužilo stavební práce na několik let a dlouhodobě znepříjemňovalo obyvatelům Prahy 3 život. Za DPP jsme preferovali variantu zrealizovat vše najednou v co nejkratší možné době i za cenu dočasného uzavření stanice.“

„Řekněme si otevřeně, že uzavření stanice po dobu rekonstrukce bude pro občany komplikací. Nicméně konečně se na Praze 3 dočkáme bezbariérového přístupu do metra, což ocení nejen lidé s handicapem, ale i maminky s kočárky a řada dalších, pro které je cesta po eskalátoru problém. Společně s připravovanou revitalizací celého náměstí je šance, že v průběhu několika let se lokalita výrazně posune vpřed,“ uzavřel Jiří Ptáček, starosta městské části Praha 3.

Třetí etapou modernizace stanice metra Jiřího z Poděbrad je výměna stávajících eskalátorů za nové. Vzhledem k tomu, že Jiřího z Poděbrad je stanice s jedním vstupním vestibulem, v době od odstranění současných pohyblivých schodů až do zprovoznění nových eskalátorů nebude možný vstup z vestibulu na nástupiště a naopak. Po tuto nezbytně dlouhou dobu, která by neměla překročit 10 měsíců, budou soupravy metra stanicí pouze projíždět.

TZ DPP