Elektronické jízdné v Ústech MHD vstupuje do poslední etapy

Dopravní podnik města Ústí nad Labem spouští 1. července poslední III. etapu elektronického odbavovacího systému v městské hromadné dopravě. Ta umožní i cestujícím s nárokem na zlevněné nebo zvýhodněné jízdné nákup elektronické jízdenky pro jednotlivou jízdu bezkontaktní platební kartou odbavením v režimu Check in/Check out nebo nákup elektronické časové jízdenky k bezkontaktní platební kartě, která bude zároveň sloužit i jako identifikátor této jízdenky při odbavení ve vozidlech MHD.

Multikanálový elektronický odbavovací systém pro městskou hromadnou dopravu, jehož základem je bezkontaktní platební karta, která umožňuje komfortní a moderní způsob odbavení cestujících. Mezi základní přínosy systému patří rychlost a jednoduchost. Jsme rádi, že jsme se i díky našim partnerům zařadili po bok velkých evropských měst, ve kterých je rychlé a pohodlné odbavení cestujících standardem,“ řekl ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem Libor Turek.

Cestující s nárokem na zlevněné nebo zvýhodněné jízdné musí zaregistrovat své osobní údaje a bezkontaktní platební kartu v eShopu EOS nebo v dopravní aplikaci na přepážce Zákaznického centra Dopravního podniku města Ústí nad Labem, jinak bude cestující odbavený na obyčejné jízdné, tj. bez přiznání slevy na jízdném. Přechod jednotlivých kategorií cestujících na nový systém proběhne podle harmonogramu, který bude zveřejněn na www.dpmul.cz. Cestujícím s časovým kupónem, kterým po 1. červenci skončí platnost průkazky, nebude už nová vystavena a budou muset přejít na nový systém odbavování. U bezplatné přepravy je stanovené přechodné období od 1. července do 31. prosince 2020 s tím, že doporučujeme cestujícím si vše vyřídit do 15. 12. 2020.

„Cestující, kteří chtějí i nadále využívat bezplatnou přepravu v zóně 101, se musejí zaregistrovat a k bezkontaktní platební kartě jim bude přiřazena časová jízdenka v hodnotě O Kč určená pro tuto přepravu. Město zaplatí dopravnímu podniku náklady na pořízení karty pro cestující nad sedmdesát let s trvalým pobytem v Ústí nad Labem, kteří mají nárok cestovat v zóně 101 zdarma,“ uvedl primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

Proces zavedení elektronického odbavovacího systému ve městě začal už v loňském červnu, přesněji 18. června 2019, kdy byla spuštěna I. etapa, která cestujícím umožnila využít svou bezkontaktní platební kartu v režimu Check in/Check out na elektronické jízdné pro jednotlivou jízdu. Druhá etapa pak navázala 15. prosince 2019. V rámci ní mohou mít cestující časové jízdné (kupón) i k zaregistrované bezkontaktní platební kartě.

Odbavovací systém je jedním z projektů, ke kterému se v červnu 2018 zavázaly společnosti Mastercard a Dopravní podnik města Ústí nad Labem uzavřením Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti dopravy v konceptu Smart Cities. Ten je založen na využívání možností a předností stávajících technologií pro zkvalitnění prostředí obyvatelům a návštěvníkům měst.

TZ DPmÚL