Řidič autobusu PID vytruboval cyklistu, nakonec předjížděl na plné čáře, chlubí se na internetu

Minulý týden na internetu začalo kolovat video s agresivním řidičem autobusu Pražské integrované dopravy. Na Mladoboleslavské ulici najížděl na cyklistu, kterého vytruboval za špatnou jízdu a nakonec sám porušil zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Video začíná jízdou příměstské autobusu v Praze pravděpodobně na lince 375, či 378. Poté, co řidič autobusu najede na cyklistu, zatroubí na něj. Tímto však porušil zákon o provoz na pozemních komunikacích, protože zákon o troubení v obci říká: „Je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí, dává řidič zvukové výstražné znamení.“ Z videa je patrné, že taková situace nenastala. Navíc po zatroubení řidič autobusu vjel do zastávky, tedy nebyl cyklistou zdržován.

Po odstanicování je z videa patrné, jak se řidič autobusu snaží cyklistu znovu dojet. Na videu sice není vidět rychloměr, ale doslova uhání, aby cyklistu co nejdříve dojel. Poté následuje opět troubení na cyklistu za jeho špatnou jízdu. Jak upozornil v diskuzi na Facebooku Lukáš Fraj z Integrované dopravy Středočeského kraje, cyklista porušil paragraf 57, odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., kde se uvádí: „Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici.“ Toto cyklista jednoznačně porušil svou jízdou prostředkem jízdního pruhu. Na dotaz, zda špatná jízda cyklisty omlouvá chování řidiče autobusu Lukáš Fraj z IDSK už neodpověděl.

Jenže opravňuje to řidiče autobusu k agresivnímu troubení a předjíždění na plné čáře? A co vedlo řidiče autobusu chlubit se svým agresivním chování a porušováním zákona o provozu na pozemních komunikacích?

Pravda, v diskuzi se řidiče autobusu zastávala drtivá většina komentujících složená ze šotoušů a profesionálních řidičů. Jenže je to správné?

Chování řidiče soukromého dopravce je v kontrastu s chováním řidičem autobusu Dopravního podniku hl. m. Prahy. Dva cyklisté tehdy na videu vybrzdili autobus na lince 193. Profesionální řidič autobusu dopravního podniku zanechal chladnou hlavu a počkal až pomatení cyklisté odjedou.

Zkrátka autobusy veřejné dopravy musí řidič profesionálové. I proto jsou na místě psychotesty, které podstupují.

Jaké stanovisko k chování řidiče zaujímá IDSK a soukromý dopravce redakce zjišťuje.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.