DPO vybízí k využití akce Milostivé léto

Dopravní podnik Ostrava (DPO) umožní pokutovaným cestujícím v exekuci vymanit se z dluhové pasti. Cestující v exekuci, pokutovaní v Ostravě za jízdu bez platného jízdního dokladu, mají šanci od 28. října  2021 do 28. ledna 2022 zaplatit v rámci akce Milostivé léto pouze jistinu dluhu a jednorázový exekutorský poplatek 908 korun s tím, že zbytek dluhu (úroky, penále, náklady nalézacího řízení a exekuce) mu bude ze zákona odpuštěn. Odpuštění příslušenství se týká pouze pohledávek vymáhaných soudními exekutory. Je třeba zdůraznit, že se jedná o mimořádnou jednorázovou příležitost. 

Akce se v případě pokutovaných cestujících v rámci ostravské sítě MHD může týkat až 40 tisíců pohledávek, které připadají na zhruba 18,5 tisíc pokutovaných cestujících. Věříme, že této jedinečné příležitosti, zbavit se dluhu, využijí alespoň někteří z nich,uvádí předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.

Institut tzv. Milostivého léta v rámci novely exekučního řádu schválil v srpnu Parlament ČR. Jak mají dlužníci postupovat zjistí například v Dluhové poradně organizace Člověk v tísni.

DPO v srpnu představil kampaň: „94 % cestujících jezdí na zeleno. Vidíme víc, než si myslíte?“ která upozorňovala na platbu jízdného v MHD. Kampaní DPO vyjádřil poděkování všem cestujícím, kteří dodržují smluvní přepravní podmínky a cestují s platným jízdním dokladem. Podrobnosti kampaně jsou dostupné na www.dpo.cz/hoax.

TZ DPO