Evropské peníze obnovují vozové parky v dopravních podnicích

Dopravní podniky v posledních sedmi letech pořídily desítky nových trolejbusů, autobusů na zemní plyn, elektrobusů nebo tramvají díky dotacím z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V období let 2014–2021 přispěla Evropská unie prostřednictvím výzev IROP dopravním podnikům jen na nákup vozidel téměř 4,5 miliardy korun. Další investice do infrastruktury městské veřejné dopravy se mohly zrealizovat díky Operačnímu programu doprava, který podle statistiky Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) přispěl částkou 6,8 miliardy korun.

Dopravní podniky dokážou díky evropským dotacím udělat tak zásadní investice, na které by ze svého vlastního rozpočtu zdaleka nedosáhly. U menších dopravních podniků se například díky dotaci obnoví během jediného roku třetina nebo dokonce polovina vozového parku,“ vysvětluje předseda SDP ČR a ředitel Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikán. To se podařilo třeba v Děčíně. „V roce 2018 jsme nakoupili 21 nízkoemisních autobusů celkem za 130 milionů korun, z IROP jsme získali dotaci ve výši 111 milionů korun. Další rok jsme ještě pořídili pět minibusů a dotace nám pokryla 85 % nákladů. Za minimální náklady jsme v podstatě jednorázově obnovili téměř polovinu našeho vozového parku,“ potvrzuje Bohumil Bárta, ředitel Dopravního podniku města Děčín.

Z kapitoly IROP 2014–2021 získaly dopravní podniky celkem více než pět miliard korun. „Kromě vozidel si mohou dopravci podávat také žádosti o financování moderních dopravních a informačních systémů, inteligentních zastávek nebo třeba systému na odbavení cestujících pomocí bankovních karet. Konkrétně v Pardubicích jsme získali dotaci ve výši 25 milionů korun na Projekt Modernizace odbavovacího systému cestujících v MHD. Díky tomu se cestující nyní mohou odbavit prostřednictvím bezkontaktních platebních karet nebo čipových karet využívaných dalšími dopravci provozujícími veřejné služby v přepravě cestujících v pardubickém regionu,“ dodává Tomáš Pelikán.

Dalším významným zdrojem financí z Evropské unie je pro dopravní podniky i statutární města Operační program doprava (OPD). Z tohoto programu plynou finance na stavbu nových tramvajových nebo trolejbusových tratí, modernizaci měníren nebo vozoven. Ze statistiky SDP ČR vyplývá, že v období 2014–2021 se podařilo získat podporu pro projekty v hodnotě téměř 12 miliard korun, z toho 57 % nákladů bylo uhrazeno právě z OPD. Jednou z nejvýznamnějších investic v této skupině je rekonstrukce vozovny Slovany v Plzni. „Na rekonstrukci vozovny, která začala v roce 2020 a měla by být dokončena do konce roku 2022, se nám podařilo získat dotaci z OPD ve výši 720 milionů korun. Díky nové vozovně vyřešíme problém nedostatečné kapacity a špatný technický stav budov. Kromě nesrovnatelně vyšší kvality technického vybavení poskytne vozovna nové zázemí pro zaměstnance a celkově bude mnohem lépe a citlivěji řešeno její sousedství v těsné blízkosti obytné zóny,“ uvedl generální ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček.

Dopravní podniky plánují již další projekty do období 2021 – 2027. Bez peněz z Evropské unie by nemohly obnovovat vozové parky zdaleka tak rychle, jako se jim to daří dosud.

Evropské dotace v číslech:
IROP (2014–2021)
Celkové náklady projektů: 5 919 679 568 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU: 5 015 805 286 Kč

OPD (2014–2021)
Celkové náklady projektů: 11 925 073 098 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU: 6 876 798 778 Kč

TZ SDP ČR, foto: DPMP