Tramvajový boom. DPP začal stavět okružní smyčku u metra Depo Hostivař

V Praze začala vznikat první letošní novostavba na tramvajové síti. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájil výstavbu tramvajové smyčky Depo Hostivař u stejnojmenné stanice metra. Smyčka bude mít celkem 1,251 kilometru kolejí, zhruba třetina bude zatravněna. Stavba potrvá 5,5 měsíce, smyčka by měla být zprovozněna do konce letošního srpna. Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS, náklady na výstavbu smyčky činí 193,96 milionů korun.

Po obratišti Zahradní Město je smyčka Depo Hostivař v krátké době již druhá tramvajová novostavba na území Prahy 10, a po tratích ke stanici metra Pankrác, k hlavnímu nádraží v Opletalově ulici a Sídliště Barrandov – Holyně pátá v Praze. Stavba smyčky Depo Hostivař přichází jako první z několika koordinovaných plánovaných aktivit, po jejichž dokončení vznikne u stanice metra Depo Hostivař kompaktní uzel veřejné dopravy s kapacitním parkovištěm P+R a železniční stanicí, který bude vstupní bránou pro dopravu do Prahy 10.

Smyčka Depo Hostivař vznikne na místě stávajícího stejnojmenného obratiště autobusů mezi stanicí metra A Depo Hostivař, křižovatkou Černokostelecké a Sazečské ulice, a částečně bude zasahovat i do současného povrchového záchytného parkoviště P+R. Kvůli přípravným
a stavebním pracím jsou autobusové zastávky pro oba směry od 14. března 2022 dočasně přesunuty do Černokostelecké ulice. Obdobně je to i s parkovištěm P+R, které po nezbytně dlouhou dobu tří měsíců bude do 13. června 2022 sloužit jako zázemí pro stavební techniku a materiál. Během této doby mohou řidiči využít záchytná parkoviště P+R Skalka I nebo II, která jsou zhruba 5 minut jízdy autem od Depa Hostivař.

Spolu s tramvajovou smyčkou Depo Hostivař se změní dispozice stejnojmenného autobusového obratiště. Nástupní i výstupní zastávky a odstavné plochy pro autobusy budou umístěny uvnitř tramvajové smyčky. Napojení smyčky Depo Hostivař na stávající tramvajovou trať v Černokostelecké ulici bude zhruba 100 metrů před křižovatkou Černokostelecké a Sazečské ulice. Nové tramvajové obratiště bude mít kapacitu odstavných kolejí pro celkem až pět tramvají typu 15T a celkem čtyři nástupiště. Tři budou určeny pro tramvajové spoje, jeden pro výstup, dva pro nástup, jak pro směr do centra, tak i z centra. Čtvrté nástupiště bez kolejí bude sloužit autobusovým linkám. V této podobě bude smyčka připravena na případné prodloužení tramvajové tratě do Štěrbohol a ukončování spojů i z této strany. Podoba smyčky, tj. počet kolejí a nástupišť, a také rozsah zeleně, byly určeny již v roce 2016 na základě studie, ze které byla vybrána varianta nejvíce vyhovující Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) z hlediska zeleně a veřejného prostoru a ROPID z hlediska organizace dopravy.

Praha 10 získá po Zahradním Městě další důležitý přestupní uzel. Tramvajová smyčka Depo Hostivař a nová podoba autobusového obratiště je první stavbou z nové podoby přestupního terminálu, který zde připravujeme. Místo stávajícího povrchového záchytného parkoviště o nízké kapacitě zde následně postavíme nové objektové patrové parkoviště P+R až se 649 stáními pro auta. Společně s IPRem a Správou železnic zde plánujeme vytvořit železniční zastávku pro linku S49 Roztoky – Hostivař. Rada HMP kromě toho schválila kontrakt na budoucí linku S61 z Běchovic do Vršovic, jejíž provoz by měl být zahájen na konci roku 2024. Tou dobou by zastávka vlaku zde již měla sloužit. Díky těmto stavbám se výrazně zlepší přestupní vazby mezi jednotlivými druhy dopravy a zvýší se atraktivita spojů MHD,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Uplynulé dva roky byly co do tramvajových novostaveb v Praze, řekněme, zahřívací. V roce 2020 jsme postavili 250 metrů tratě ke stanici metra Pankrác, loni jsme postavili smyčku Zahradní Město a zahájili výstavbu tratě do Holyně, v součtu necelých 1,7 kilometru. Letos je náš plán ambicióznější, začneme stavět necelých 5 kilometrů nových tramvajových tratí,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Dnes zahajujeme stavbu samotné smyčky Depo Hostivař, do které prodloužíme tramvajovou linku č. 7 a bude sem zajíždět také linka č. 16. Za necelý měsíc začneme s výstavbou 1,7 kilometrů dlouhé tratě Modřany – Libuš a ještě letos bychom rádi začali i se stavbou 2,3 kilometrů dlouhé tratě Divoká Šárka – Dědinská.“

Když se v roce 2006 zahajoval provoz nové stanice metra Depo Hostivař, tak kromě pozitiv došlo bohužel také k rozvázání přestupních vazeb mezi autobusy, přijíždějícími do té doby Černokosteleckou ulicí do dnešní zastávky Nové Strašnice (tehdy Černokostelecká) a tramvajemi ukončenými ve stejnojmenné smyčce. Také došlo k rozvázání přímého přestupu mezi těmito autobusy a autobusovou tangentou do Vysočan, tedy s dnešními linkami č. 177 a 195. Pravděpodobně v důsledku přetržení přestupních vazeb v této lokalitě došlo poměrně záhy po otevření stanice metra Depo Hostivař k přesměrování prakticky všech příměstských autobusů z Uhříněvsi na Háje, částečně pak i na Skalku. Vybudováním smyčky Depo Hostivař stavíme základ budoucího přestupního uzlu a po 16 letech zase dojde k lepšímu provázání tramvajových a autobusových spojů. Smyčka Depo Hostivař se navíc v budoucnu může stát i výchozím bodem pro prodlouženou tramvajovou trať dále od Ústředních dílen DPP do Štěrbohol či Dolních Měcholup,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

V místě současného autobusového obratiště na Černokostelecké dojde k omezení hluku a vznikne zde nový uzlový bod, který v docházkové vzdálenosti propojí metro, tramvajové a autobusové spoje, a v budoucnu také vlakové. Velkoprostorovou kolejovou dopravu vnímáme jako komfortní městskou alternativu k individuální automobilové dopravě a obdobných investic si velmi ceníme,“ řekla Renata Chmelová, starostka městské části Praha 10.

Tramvajová trať bude celá na příčných pražcích. Na tramvajovém tělese bude zachován kryt otevřeného kolejového svršku. Tramvajová smyčka bude tříkolejná s délkou vnější koleje cca 490 m. Povrch tramvajové trati ve smyčce bude v prostoru zastávek s dlažbou, v prostoru odstavů tramvajových souprav s mlatovým krytem, přejezdy pro nekolejovou dopravu budou
s asfaltovým krytem a ve zbylé části bude tramvajová trať zatravněna. Součástí výstavby je mnoho přeložek sítí elektro, kanalizace a vodovodu,“
uzavřel Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel zhotovitele, společnosti EUROVIA CS.

Obnovení provozu záchytného parkoviště

Od 14. června 2022, dva měsíce před dokončením stavby smyčky Depo Hostivař, bude P+R parkoviště u stanice metra Depo Hostivař opět v provozu, ale ve zmenšeném rozsahu. Místo původních 178 míst jich bude k dispozici k parkování téměř 100. Do budoucna jej nahradí nové objektové patrové parkoviště P+R, které zde připravuje hl. m. Praha a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK).

TZ DPP