DPP připravil v metru výstavu k povodním v roce 2002

Je tomu 20 let, co mohutné záplavy, které se v srpnu 2002 prohnaly Českou republikou, zasáhly metro, páteř veřejné dopravy v hlavním městě. Ničivé povodně tehdy v centrální části Prahy zaplavily 19 stanic metra včetně dvou vlakových souprav. Celkové škody na infrastruktuře pražské MHD se vyšplhaly až k 7 miliardám korun. DPP k tomuto smutnému výročí připravil symbolickou výstavu mapující průběh záplav v metru. Výstava bude k vidění do pondělí 12. září 2022 ve vestibulech tehdy zasažených stanic a kompletně v Muzeu MHD ve Střešovicích.

Každé ze zasažených stanic je věnován jeden panel, na kterém je chronologicky popsán průběh ničivých povodní v dané stanici doplněný unikátními dobovými fotografiemi. Ve vestibulech každé z 19 tehdy zasažených stanic bude jeden panel věnovaný dané stanici. Všech 19 panelů bude současně ke zhlédnutí v Muzeu MHD ve vozovně Střešovice.

Povodeň, která 8. až 17. srpna 2002 postihla Prahu, byla svým rozsahem, průtokem a důsledky nejničivější v novodobé historii města. Prahu před 20 lety zaplavila voda až po místa, kde ji nikdo nečekal a přerušila jednu z nejdůležitějších tepen, které hlavní město má: veřejnou městskou dopravu.

Z infrastruktury veřejné dopravy voda postupně zaplavila zejména 19 stanic metra v centrální části Prahy, pod vodou zůstaly dokonce i dvě vlakové soupravy metra. Zaplaveny byly tyto stanice:

 • Trasa A: Malostranská, Staroměstská, Můstek A, Muzeum A,
 • Trasa B: Smíchovské nádraží, Anděl, Karlovo náměstí, Národní třída, Můstek B, Náměstí Republiky, Florenc B, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Českomoravská, Vysočanská,
 • Trasa C: Florenc C, Vltavská, Nádraží Holešovice.

I přes tak značný rozsah kalamity metro zůstalo v provozu v okrajových, záplavami nezasažených částech. Mimořádnou organizaci provozu vyžadoval koncový úsek linky B v oblasti Černého Mostu, kde byl udržován ostrovní provoz bez přístupu vlaků do depa a soupravy byly udržovány v koncové stanici Černý most. Aby se život v Praze úplně nezastavil, došlo
k organizaci mimořádně náročné náhradní dopravy, o to komplikovanější, že v prvních dnech povodní byla zavřená i většina pražských mostů přes Vltavu. Prakticky od 13. srpna do 1. září 2002 včetně řídil DPP pražskou veřejnou dopravu pouze dispečersky, protože linkové vedení bylo téměř každý den jiné a někdy se měnilo i několikrát za den. Zorganizování výkonné náhradní tramvajové dopravy za zaplavené trasy metra A a B a náhradní autobusové dopravy za trasu C s vyhrazeným jízdním pruhem bylo opravdu mimořádnou událostí.

Když voda opadla, začalo sčítání škod. Povodně v roce 2002 napáchaly škody jen na MHD za 7 miliard korun. V Praze způsobily zkázu za celkem 27 miliard korun. DPP na základě analýzy průběhu povodní a rozsahu škod provedl od roku 2002 celou řadu opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat.

Nová a rozsáhlejší protipovodňová opatření DPP

Povodně z roku 2002 překonaly tehdejší protipovodňová opatření pražského metra, která byla připravena na tzv. stoletou vodu, nikoliv ale na pětisetletou. „Na základě zkušeností z povodní v roce 2002 DPP ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy připravil a zrealizoval protipovodňová opatření, která mají za cíl eliminovat velký rozsah škod způsobených vodním živlem v budoucnosti,“ uvedl Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva a dopravní ředitel DPP a dodává: „Organizace dopravy v zaplavené Praze byla pro DPP školou jak v oblasti řízení dopravy, v její logistice, v každodenních změnách informování cestující veřejnosti o aktuálních parametrech provozu, tak v realizaci příslušných preferenčních opatřeních, vše za špičkové spolupráce se složkami PČR a MP. Zásadními protipovodňovými opatřeními jsou zvýšené ochranné bariéry stanic o 60 cm, úpravy výtlaků čerpacích stanic, instalace zpětných klapek, repase průchodek u tlakových uzávěru v tunelech a další úpravy technologických zařízení metra.“

Voda při povodních pronikala do dalších stanic metra také skrze otevřené průchodky kabelů. Mimo instalace nových průchodek DPP všechny otevřené kabelové průchodky eviduje a jejich uzavření pečlivě sleduje. Díky novým bezpečnostním pravidlům může být průchodka při opravách otevřena nejvýše 72 hodin. Proběhla též revize a rekonstrukce všech traťových tlakových uzávěrů, jejichž funkčnost se pravidelně testuje. Jednou z důležitých změn jsou nová pravidla monitoringu vývoje povodňových situací – ta zajistí včasnou evakuaci a uzavírání stanic a tunelů v ohrožených oblastech. Technologie, které jsou určeny k ochraně pražského metra před povodní, DPP kontroluje pravidelně. DPP se kromě toho pravidelně zúčastňuje povodňových cvičení organizovaných Magistrátem hl. m. Prahy.

Povodně 2002 v číslech:

 • 0 – ztráty na životech či zranění zaměstnanců Dopravního podniku
 • 2 – zatopené vlaky metra. Do provozu v metru A se vrátily v letech 2004
  a 2005. Jsou opatřeny dvojitou modrou vlnovkou nad dveřmi kabiny strojvedoucího.
 • 12 – mimopražských dopravních podniků a 75 řidičů pomohlo s provozem MHD ve dnech 14. 9. – 30. 11. 2002 (celkem najeli 300 900 km a odpracovali 22 400 hodin).
 • 19 – stanic metra zcela nebo zčásti zatopeno
 • 19,6 km zatopených tratí metra
 • 25–30 m – největší hloubka, ze které se čerpala voda v pražském metru
 • 107 – ramen zaplavených pohyblivých schodů
 • 5 300 m³/s – nejvyšší průtok na Vltavě byl v Praze
 • 1,2 mil. m3 – vody odčerpáno z pražského metra (pro srovnání: jihočeský rybník Svět má objem 3,3 mil. m3)
 • 6 995 mil. Kč – celkové škody DPP

TZ DPP