Lanová dráha na Petřín projde pravidelnou podzimní revizí

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) provede během října pravidelnou podzimní údržbu lanové dráhy Újezd – Petřín, proto na ní bude přerušen provoz od pondělí 9. října do pátku 27. října 2023. Do pravidelného provozu se lanová dráha vrátí v sobotu 28. října 2023 v provozní době od 8:00 do 23:00.

Během této podzimní revize lanovky na Petřín vyměníme tažné lano a provedeme defektoskopii nového tažného lana. V rámci nezbytné kontroly drážního tělesa dojde i k přesnému geodetickému měření jednotlivých prvků trati, rozchodu kolejí a dalších součástí kolejového svršku, či např. zkontrolujeme a provedeme zkoušky el. zařízení, strojní a mechanické části lanovky. V rámci pravidelné údržby dále např. vyčistíme navíjecí komory či osvětlení tratě a stanic. Před opětovným otevřením proběhne neodmyslitelný úklid tratě, stanic a vozů,“ uvedl Pavel Kejha, vedoucí provozovny LD Petřín.

V roce 2019 využilo lanovku na Petřín 2 230 373 cestujících, což je rekordní počet za celou dobu její existence. V roce 2020 kvůli pandemii covid-19
a protiepidemickým opatřením to bylo o téměř 55 % cestujících méně, celkem 1 014 273. V předloňském roce byl počet téměř stejný, lanovou dráhu Petřín využilo celkem 1 015 490 cestujících. Lanovka na Petřín v loňském roce přepravila celkem 1 707 597 cestujících, což značí nárůst po ukončení všech protipandemických opatřeních a návrat turistů do hlavního města.

Lanovka na Petřín je vytíženější během letní sezóny (duben až říjen), kdy v běžném roce v průměru přepraví 250 tisíc cestujících za měsíc. Předloni to bylo o zhruba 40 % méně, cca 150 tisíc měsíčně.
V zimní sezóně (listopad až březen) to v běžném roce je v průměru 120 tisíc cestujících měsíčně, předloni v průměru jenom 40 tisíc.

Lanová dráha Újezd – Petřín začala veřejnosti sloužit 25. července 1891. Od roku 1920 měla 12letou přestávku. Následně sloužila 33 let do roku 1965, kdy rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily. Současná lanovka vozí cestující na Petřín a zpět od roku 1985 a od stejné doby je součástí pražské sítě MHD. V současnosti DPP připravuje projekt modernizace lanové dráhy na Petřín.

TZ DPP